Zaterdag 30 juli 2022 Aanvang 14.00

Programma:

Take it Easy Big Benz
Standaard 7,0 ton Standaard 5,5 ton
Supersport 3,6 promo Standaard 4,5 ton
Sport 2,5  top Sport 4,5  promo
Supersport 3,4 top Standaard 9,0 ton
Demo Sport Trucks
Supersport 3,6 top Supersport trucks
Supersport 4,5 top  
   
   

 

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Standaard 4,5 ton 

 


Standaard 5,5 ton 

Standaard 7,0 ton


 

Standaard 9,0 ton


 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 

Supersport 3,6 promo